Menu Zavrieť

Podujatia

Február

Február tradične patrí festivalu pálenky vo Veľkých Trakanoch. Je to obľúbený festival domácej pálenky. Účastníci vrátane malovýrobcov porovnávajú svoje produkty v štyroch kategóriách:

  • pálenka vyrobená zo sliviek,
  • pálenka vyrobená z jabĺk,
  • pálenka vyrobená z vínového výparu,
  • liehovina vyrobená z iných ovocí.

Každý súťažiaci odovzdáva do súťaže dve pol litrové fľaše domácej pálenky, ktoré boli hodnotené najprv hodnotiacou komisiou, neskôr prítomnou verejnosťou. Festival organizuje obec Veľké Trakany.

Máj

Májová cena SOŠ Pribeník – medzinárodná jazdecká súťaž koní v obci Pribeník. Konajú sa tu preteky v parkúrovom skákaní koní v prekrásnom prostredí parku kaštieľa Majláthovcov. Organizátorom je SOŠ Pribeník.

V meste Kráľovský Chlmec sa počas siedmych dní v mesiaci máj, koná Divadelná jar. Návštevníci podujatia majú možnosť zažiť divadelné, tanečné a hudobné predstavenia rôznych umelcov zo Slovenska a Maďarska. Organizované mestským kultúrnym strediskom v Kráľovskom Chlmci

Júl

Dni Tisy v Malých Trakanoch – v prírodnom amfiteátri rekreačnej oblasti Tisa, sa predstavia hudobné skupiny, divadelné, tanečné, spevácke a dychové súbory. Organizátorom je Košický samosprávny kraj a obec Malé Trakany.

Splavovanie na zemplinských riekach sa každoročne koná v mesiaci júl, počas troch dní – v piatok, sobotu a nedeľu so záverečným sprievodným programom v obci Zemplín. Účastníci si majú možnosť užiť krásy riek Laborec, Uh, Latorica a Bodrog. Podujatie je vždy spojené so sviatkom vierozvestov.

Királyfeszt Helmec – hudobný festival organizovaný Mestským kultúrnym strediskom v Kráľovskom Chlmci od roku 2006 v spolupráci so Zväzom mladých Medzibodrožia. Medzi účinkujúcimi sú hudobné kapely zo Slovenska a z Maďarska, program spestria divadelné vystúpenie a rôzne súťaže.

August

V Malom Kamenci sa v mesiaci august organizuje Medzinárodné stretnutie folklórnych súborov. Stretnutie organizuje obec Malý Kamenec.

Medzibodrožský folklórny festival v Malom Horeši. Pri známych vínnych pivniciach pravdepodobne zo 14. stor. pri obci Malý Horeš sa každoročne usporiada folklórny festival organizovaný Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia z Kráľovského Chlmca. Počas neho sa predstavia na prírodnom amfiteátri rôzne folklórne skupiny zo Slovenska a zahraničia.

„Vizeninnen- vizentúl“ v Lelesi, kde sa predvedú rockové hudobné skupiny Medzibodrožia a Použia. Deje sa tak v reštaurácii Latorica v obci Leles. Organizátorom podujatia je Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia z Kráľovského Chlmca.

Vo Veľkých Kapušanoch sa organizuje Lečo festival. Hlavným poznávacím prvkom tohto podujatia je súťaž vo varení leča a vystúpenia rôznych hudobných skupín, od folklórnych až po súčasné popové skupiny. Organizátorom je Košický samosprávny kraj a mesto Veľké Kapušany.

Zemplínske kultúrne leto v Zemplíne – Obec Zemplín v spolupráci s Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia organizuje v obci Zemplín kultúrne podujatie, ktorého cieľom je pripomenúť historickú minulosť obce ako bývalého župného sídla. Podľa obce Zemplín dostalo pomenovanie Zemplínska stolica, neskôr Zemplínska župa, v súčasnosti Zemplínsky región. Súčasťou dvojdňovej akcie býva vernisáž výstavy malieb v župnom dome, v sprievode divadelných, hudobných a folklórných vystúpení.

September

Chlmecká dvanástka – bežecká súťaž v Kráľovskom Chlmci. Koná sa v mesiaci september. Beží sa ulicami Kráľovského Chlmca. Trať je dlhá 12 km.

Jesenná ochutnávka vín, organizuje spolok vinohradníkov a vinárov Polyhos. Realizuje sa v Malom Horeši medzi vinnými pivnicami. Na ochutnávku je potrebné sa prihlásiť emailom, alebo telefonicky.

Medzibodrožský kultúrny festival- vinobranecké oslavy v Kráľovskom Chlmci. Súčasťou oberačkových osláv sú každoročne oberačkový jarmok, oberačkový pochod, súťaž a degustácia vín, výstava zeleniny a ovocia, vystúpenia folklórnych, hudobných, tanečných, športových súborov, humoristov, mažoretiek. Organizuje mesto Kráľovský Chlmec.

Október

Tekvicový festival v Strede nad Bodrogom – organizovaný občianskym združením Leknice. Podujatie sa uskutočňuje v kaštieli Vécseyovcov. Účastníci rôznej vekovej kategórie sa môžu zapojiť do jednotlivých aktivít podujatia, ktorými sú vyrezávanie tekvic, rôzne súťaže pre deti s motívom tekvice a vymenovaním kráľa tekvíc, príprava koláže z jesenného lístia a výstavou súťažiacimi pripravených tekvíc.