Menu Zavrieť

Existujúce značené cyklotrasy

Cykloturistika ako segment cestovného ruchu prežíva svoj boom. V čase pandémie covidu 19 v rokoch 2020 – 2022 sa to všade na svete prejavilo obrovským dopytom po bicykloch ale aj lokalitách so zaujímavými cyklistickými cestičkami či cykloturistickými trasami. Z cykloturistiky sa stal najväčší masový a zároveň individuálny šport na svete.

V tomto kontexte je len prirodzené zamerať väčšiu pozornosť z hľadiska rozvoja cykloturistickej infraštruktúry aj v Medzibodroží.

V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne pešie turistické trasy.

V Medzibodroží sú v súčasnosti vyznačené len dve cykloturistické trasy – tzv. Dolnozemplínska cyklomagistrála CM018 a cezhraničná cyklotrasa Streda nad Bodrogom – Pácin.

Cykloturistická trasa č. CM017 – Dolnozemplínska cyklomagistrála

Jazero Izra – Kalša – Kuzmice – Čerhov- Malá Tŕňa – Borša – Streda nad Bodrogom – Ptrukša –

Veľké Selemence s pokračovaním na Ukrajinu – Užhorod

Popis a stav cykloturistickej trasy a jej značenia

 • Dĺžka trasy: 95,1 km
 • Prevýšenie: hore 528, dole 836
 • Správca na cykloznačkách: PBS Kostitras, ZTVC
 • Typ trasy: CB Gravel/ REKREA
 • Povrch: asfalt/štrkový/hlina/asfalt
 • Minimálna šírka trasy: 2m
 • Minimálna svetlosť trasy: N/A
 • Maximálna pozdĺžna nerovnosť: menej ako 50 mm
 • Maximálny pozdĺžny sklon: 5,08%
 • Stanovisko: odporúčame, trasa je súčasťou Kostrovej siete cyklotrás KSK

Popis trasy

Trasa je vytvára prepojenie pre cyklistov medzi Abovom a Zemplínom. Začína pri horskom Jazere Izra, pokračuje v smere na Tokajský región a Medzibodrožie. Jedná sa o nadregionálnu diaľkovú prepájajúcu zaujímavé turistické lokality v prihraničných územiach s Maďarskom a Ukrajinou. Celková dĺžka trasy je takmer 95 km a predstavuje tak zaujímavý cykloturistický produkt na predĺžený víkend, prípadne aj dlhší pobyt.

Správca cyklotrasy je Prešovská bicyklová skupina Kostitras, v Tokajskom regióne je to Združenie Tokajská Vínna cesta. Na cyklotrase sú umiestnené informačné panely s mapami, ktoré je potrebné aktualizovať najmä z dôvodu realizácie cykloturistickej trasy okolo Latorice v roku 2017. V jej bezprostrednom okolí je umiestnená drobná turistická vybavenosť, ktorá je v dostatočnom počte najmä v Tokaji. Najznámejšia je vyhliadková veža v podobe gigantického štylizovaného sudu v katastri obce Malá Tŕňa.

Z Tokajskej oblasti, sa cez Medzibodrožie dostane cyklista po hrádzach Bodrogu a Latorice až na samotnú hranicu Shengenského priestoru, kde cez hraničný priechod vo Veľkých Slemencoch, určený len pre peších a cyklistov dostanete na Ukrajinu. Medzibodrožie je najteplejšou oblasťou východného Slovenska s atmosférou džungle lužného lesa. Je to takmer dokonalá rovina a nulové prevýšenia na hrádzach veľkých riek môžu osloviť veľké množstvo fanúšikov.

Hrádza vedie prevažne mimo sídiel, aj keď ku väčšine z nich vedú odbočky, ktorými sa dá zísť do najbližších obcí. Jediná obec cez ktorú priamo Dolnozemplínska cyklomagistrála v Medzibodroží prechádza, je obec Ptrukša, a Veľké Slemence na hraničnom priechode s Ukrajinou.

Cyklomagistrála vedie po existujúcich cestách 3.tr., účelových komunikáciách a hrádzach.

Cykloturistické značenie nezodpovedá v detailoch STN 018028, ale pre cyklistov dostatočne postačuje na orientáciu.

Cykloturistická trasa č. 5718

Popis a stav cykloturistickej trasy a jej značenia

 • Dĺžka trasy: 13,2 km
 • Prevýšenie: hore 60, dole 52
 • Správca na cykloznačkách: neuvedený
 • Typ trasy: REKREA/CB
 • Povrch: asfalt
 • Minimálna šírka trasy: 300 cm
 • Minimálna svetlosť trasy: N/A
 • Maximálna pozdĺžna nerovnosť: menej ako 20 mm
 • Maximálny pozdĺžny sklon:

Popis trasy:

Trasa je zakreslená na cykloportali košického samosprávneho kraja, v teréne je značená maľovanými cykloturistickými značkami zelenej farby, ktoré vyhovujú súčasnej norme, smerové značenie na cykloturistických stĺpikoch však nevyhovuje norme. Zrejme bola táto trasa
plánovaná ako okruh vedúci slovensko-maďarským pohraničím z Pácina do Veľkého Kamenca so zaujímavou hradnou dominantou, následne do Stredy nad Bodrogom a späť do Maďarska. To je však len domnienka. Trasa po premeraní patrí do obtiažnosti REKREA, typ CB.

Cyklotrasa vedie výlučne cestami 3.triedy. Vzhľadom na atraktívne územie navrhujeme jeho presmerovanie a prepojenie na CM017 v Strede nad Bodrogom.