Menu Zavrieť

Navrhované cyklotrasy

Medzibodrožský vínna cesta

Územie Medzibodrožia disponuje len dvoma cykloturistickými trasami a to cyklomagistrálou

017 prechádzajúcej v tom území po hrádzi rieky Latorica a Bodrog, a pomerne novou cykloturistickou trasou 5718 vedenej po asfaltových cestách, ktorá prepája hraničné prechody do Maďarska s obcami Streda nad Bodrogom, Malý Kamenec a Veľký Kamenec.

Rovinatý charakter tohto územia ako aj jeho obrovský potenciál v oblasti vinárstva, a poľnohospodárstva, ktoré je úzko prepojené s tvorbou lokálnych produktov, si zaslúži pozornosť a rozvoj v oblasti cykloturistiky. Jedným z nástrojov rozvoja cykloturizmu sú aj vhodne navrhnuté cykloturistické trasy nie len z hľadiska záujmu cykloturistov, ale aj z pohľadu ponuky daného územia.

Preto sme navrhli v tomto území 6 cykloturistických trás, v celkovej dĺžke 123 kilometrov, ktoré by sa vzájomne prepájali a vytvárali množstvo variácií na spoznávanie tohto územia cykloturistami.

Trasy boli navrhované s ohľadom na potenciál územia, možnosti ubytovania, kultúrne podujatia, zaujímavosti akými sú kultúrne pamiatky alebo zážitkové spoznávania tejto oblasti. Myslelo sa pritom aj na rôznorodosť cykloturistov, preto sú niektoré navrhované trasy určené pre cestných cyklistov alebo pre cyklistov, ktorí sa radšej pohybujú v teréne na gravel bicykloch alebo MTB. Prepojením týchto navrhovaných cykloturistických trás vzniká z pohľadu ponuky vinárskych oblastí Medzibodrožia, akási vinná cykloturistická cesta, ktorá prepája vinárstva, prechádza okolo vinných pivničiek a viníc.

001 Streda nad Borogom – Klin nad Bodorogom

 • Dĺžka: 7,8 km
 • Prevýšenie : 16 m typ: Gravel
 • Náročnosť: REKREA
 • Navrhovaná farba: žltá

Nenáročný krátky okruh k najnižšiemu miestu na Slovensku, vedie po asfaltových cestách (5km) a (3 km) po panelovej ceste na hrádzi. Prechádza cez obec Streda nad Bodrogom okolo miestneho pestovateľa zeleniny Tibora Pilinga, po Hlavnej ceste okolo detského ihriska s prístreškom a lavičkami, ďalej po miestnej komunikácií na ulici Ružovej, po ceste 3688 do Klinu nad Bodrogom okolo miestneho pohostinstva Aspect, za ktorým je hneď odbočka vľavo cez hrádzu ku kaplnke a najnižšiemu bodu Slovenska, ďalej vedie trasa po telese hrádze, tu je potrebné v jednom mieste prejsť cez koľajisko alebo popod neho. Na hrádzi ďalej prechádzame okolo prístavu Streda nad Bodrogom, kde sú umiestnené aj informačné tabule o Medzibodroží a cyklotrasách Tokajskej oblasti. Tu sa znova napájame na cestu 79 a následne na 3686.

002 Horešský okruh

 • Dĺžka: 50 km
 • Prevýšenie: 109 m typ: Gravel/MTB
 • Náročnosť: SPORT
 • Navrhovaná farba: modrá

Náročnejší okruh v dĺžke 50 km, pričom približne polovicu z jej dĺžky tvoria nespevnené poľné cesty a na hrádzi sa meniaci povrch -panelová cesta, poľná cesta, asfalt. Začína v Strede nad Bodrogom odkiaľ vedie po ceste 3691 cez obce Malý Kamenec a Veľký kamenec. Pred obcou Malý kamenec cykloturistická trasa míňa Kamenecké pivnice, v obci nájdete Dom tradícií. V obci Veľký Kamenec je zaujímavá zrúcanina hradu Kamenec a neďaleko nej kostol sv. Jozefa ženícha Panny Márie, v tejto obci je tiež zaujímavé jazierko s parkom kde môžete nájsť lavičky, prístrešok a preliezky. Ďalej trasa pokračuje po ceste 3690 cez obce Strážne, Veľký Horeš a Malý Horeš. V obci Malý Horeš cykloturistická trasa prechádza z cesty 3690 na miestnu komunikáciu na ul. Szecziho-Molnára okolo parku s pomníkom postaveným na pamiatku Maďarov, ktorí boli v rokoch 1944-1945 odvlečení do sovietskych pracovných táborov.
Cykloturistická trasa prechádza okolo miestneho cintorína a tu mení svoj povrch na poľnú, kamenistú až piesočnatú cestu, a mení sa aj charakter trasy, prichádza prvé väčšie stúpanie. Prechádzame okolo prírodnej rezervácie Poniklecová lúčka, od ktorej je už len príjemný zjazd poľnou, zväčša piesočnatou, cestou pomedzi vinice do Obce Svätuše. Tu môžete nájsť Pamätník padlým v 1.SV v parku v centre obce, rodinné vinárstvo SZOMRAKY, za kostolom reformovanej kresťanskej cirkvi sú vinné pivničky, nad cintorínom kameňolom odkiaľ je krásny výhľad. Z obce Svätuše z cesty 79 pokračujeme na miestnu komunikáciu smerom na rybník Svätuše, kde sa po chvíli znova mení povrch z asfaltu na poľnú cestu. Tá sa napojí na asfaltovú miestnu komunikáciu v obci Vojka, na konci tejto obce cykloturistická trasa pokračuje znova poľnou cestou do obce Zatín. Za Zatínom sa Cykloturistická trasa napojí na hrádzu rieky Latorica a tu pokračuje až do Stredy nad Bodrogom.

003 Okruh cez Maďarsko

 • Dĺžka:35,8 km
 • Prevýšenie: 112 m
 • Typ: cestný bicykel
 • Náročnosť: REKREA
 • Navrhovaná farba: modrá

Nenáročný cykloturistický okruh pre cestné bicykle, vedie z Kráľovského Chlmca po málo frekventovanej ceste č. 79, pokračuje cestou 3699 do Obce Dobrá. Ulicou Dlhá na Ulicu Bielsku, mostom ponad koľajisko do Obce Biel, kde sa nachádza kaštieľ Sennyeyiho. Pokračujeme do Obce Veľké Trakany okolo Obecného úradu smerom na maďarskú hranicu. Vchádzame okrajom do obce Zemplénagárd, ďalej míňame obec Dámóc a v obci Lácacséke sa vraciame smerom na Slovensko. Asfalt na maďarskej strane má miestami horší povrch. Za hranicou vchádzame do obce Pribeník v ktorej je aj Majláthov kaštieľ a železničná stanica. V Pribeníku odbočuje na ulicu Horešskú číslo cesty 3711 a vchádzame do Malého Horeša. Chlmeckou ulicou po ceste č. 3690 prechádzame okolo Horešských pivníc a viníc a vchádzame do Kráľovského Chlmca kde sa tento okruh začal.

004 Veľké Trakany – hrádza CM017

 • Dĺžka: 16,3 km
 • Prevýšenie: 33 m
 • Typ: Gravel
 • náročnosť: Rekrea
 • Odporúčaná farba: ZELENÁ

Navrhovaná cykloturistická trasa prepája navrhovaný okruh cez Maďarsko s existujúcou cyklomagistrálou č.017. Prechádza cez Veľké Trakany po miestnej komunikácií, ktorá sa napája na cestu 3699, prechádza do Malých Trakan po ulici Andora Petrika a po Hlavnej ulici smerom k Obci Čierna nad Tisou. Odtiaľ po Železničnej ulici smerom na Čiernu sa dostaneme k lávke pre peších ponad koľajisko a priamo Hlavnou ulicou do obce Čierna sa dostaneme na cestu č. 79, pokračujeme smerom k ukrajinskej hranici, na konci priamej cesty č.79 pokračujeme poľnou cestou smerom na sever kde sa po približne 2 kilometroch napojíme na teleso hrádze Latorice. Z hrádze schádzame a použijeme lanový most cez rieku a pokračujeme ďalej po poľnej ceste okolo rybníkov v obci Ptrukša.

005 K trojmedziu

 • Dĺžka: 5,1 km
 • Prevýšenie: 12 m
 • Typ: gravel
 • Náročnosť: Rekrea
 • Odporúčaná farba: ŽLTÁ

Navrhovaná cykloturistická trasa sa v Malých Trakanoch napája na navrhovanú cykloturistickú trasu Veľké Trakany-CM017. Smeruje po Miestnej komunikácií na Ulici hlavnej, potom po ulici K Tise až k hrádzi cez ktorú pokračuje dobrá asfaltová cesta. Povrch cykloturistickej trasy sa mení na panelovú cestu v bode kde sa dá odbočiť cez veľkú lúku k pieskovým plážam pri Tise. Po panelovej ceste sa mení povrch na poľnú hlinenú cestu, ktorá nás privedie až k trojmedziu hraníc troch štátov Slovenska, Ukrajiny a Maďarska.

006 Svätuše – Kráľovský Chlmec

 • Dĺžka:7,4 km
 • Prevýšenie: 118 m
 • Typ: gravel
 • Náročnosť: SPORT
 • Odporúčaná farba: ZELENÁ

Náročnejšia cykloturistická trasa vedie z obce Svätuš, po miestnej komunikácií- ul. Kvetná, okolo miestneho parku s pamätníkom padlým v 1.SV, ďalej po ulici Dolnej smerom k viniciam. Od konca ulice Dolnej pokračujeme po poľnej ceste, ktorá je zväčša pieskového charakteru s miernym stúpaním, ktoré však môže pieskový podklad spraviť zložitejším. Takmer na vrchu stúpania prechádza trasa cez prírodnú rezerváciu Poniklecová lúčka, cestou v pravo stúpaním po poľnej ceste, ktorá svoj povrch mení z piesočnatej na hlinenú mierne zarastenú cestu, po krátkom výstupe na vrchol stúpania nás čaká výhľad na okolie. Z vrchu príjemný zjazd po poľnej ceste, ktorá sa napája na piesočnatú cestu, ktorá prechádza pomedzi vinice a záhrady, miestami sa mení na kamenistú cestu, zložitejšieho povrchu kde nás môžu prekvapiť krátke technicky zložitejšie stúpania. Tento povrch končí za sídliskom v Kráľovskom Chlmci na ulici Nemocničná, ďalej na ulicu Hlavnú.